Z uwagi na specyfikę postępowania egzekucyjnego wyznaczone licytacje mogą zostać odwołane. Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 032 782 10 30 czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.


Nieruchomości:

1.Udział w nieruchomości zabudowanej Katowice ul. Armii Krajowej 434 - I licytacja 08.05.2019r.