Z uwagi na specyfikę postępowania egzekucyjnego wyznaczone licytacje mogą zostać odwołane. Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 032 782 10 30 czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.


Nieruchomości:

1.grunt zabudowany - po byłym domu Górnika w wieczystym użytkowaniu Katowice ul. Górniczego Dorobku 14 - 19.11.2019r

2.grunt zabudowany - pustostan w wieczystym użytkowaniu Katowice ul. Szopienicka 58 - 25.10.2019r

3.udział wynoszący 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu Katowice ul. Żurawia 26/24 - I licytacja 29.11.2019r.